Strážny pes zdravia a životného prostredia Environmental Working Group (EWG), zverejnil 8. vydanie Spotrebiteľského sprievodcu pesticídmi (The Shopper’s Guide to Pesticides in Produce), ktorého neoddeliteľnou súčasťou je aj každoročný zoznam Najšpinavší Tucet (Dirty Dozen™) . Obsahuje aktuálne informácie o 45 najčastejšie konzumovaných druhoch ovocia a zeleniny a ich zaťaženie pesticídmi. Výsledky sú založené na analýze dát rezíduí pesticídov vydanej americkým Ministerstvom poľnohospodárstva, potravín a liečiv.

Zoznam najväčších previnilcov dopĺňa jeho protiklad – Čistých Pätnásť ( Clean Fifteen™) – zoznam najmenej kontaminovaných plodín. Spotrebiteľský sprievodca pesticídmi má pomáhať v orientácii, ktoré ovocie a zelenina obsahuje najväčšie množstvo rezíduí pesticídov, a preto ich je dobré konzumovať v bio kvalite. Výrazne tak znížite príjem týchto škodlivých látok do svojho tela.

Tento rok bola tradičná kategória Najšpinavší tucet rozšírená o dve kategórie plodín, ktoré nespĺňajú štandardné kritéria tohto zoznamu, ale ich kontaminácia vysoko toxickým organofosfátom je veľmi častá – strukovú fazuľu a listovú zeleninu, hlavne kaleráb a kel.  Podľa EWG sú insekticídy s obsahom organofosfátov sú toxické pre nervový systém a počas minulého desaťročia boli masívne odstraňované z poľnohospodárstva, avšak dodnes nie sú zakázané a stále sa s nimi môžeme u niektorých plodín stretnúť.

zdroj: ewg.org